Obsah

Finanční výbor zastupitelstva

Organizační zařazení

Obec Vražné > Zastupitelstvo
Finanční výbor je dle ustanovení §119(2) zřízen:

 

  1. k provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky
  2. k plnění dalších úkolů, jimiž jej pověří zastupitelstvo.
     

Zastupitelstvo obce Vražné, na svém 1.zasedání konaného dne 15.11.2010 zřídilo Finanční výbor. Finanční výbor je tříčlenný.