Menu
Obec Vražné
Vražné

Projekty

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ MORAVSKÁ BRÁNA II

Datum: 13. 9. 2022

Projekt výstavby vysokorychlostní trati Moravská brána II

Vražné

OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI VRAŽNÉ

Datum: 4. 5. 2022

Obnova povrchu 4 místních komunikací III. třídy:
MK 5, Dlouhá: v délce 1 538 m (Hynčice u Oder), parc.č. 501 a 959
MK 7, Svízelná: v délce 375 m (Vražné), parc. č. 1385
MK 11, Kino – hřbitov: v délce 265 m (Vražné), parc. č. 958
MK 12, K lávce: v délce 56 m (Vražné),

Moravskoslezský kraj

OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ V RD J. G. MENDELA

Datum: 3. 5. 2022

Moravskoslezský kraj poskytne neinvestiční dotaci v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Oprava venkovního schodiště v RD J. G. Mendela", maximálně však ve výši 255.100 Kč

Moravskoslezský kraj

AKTIVNÍ SENIOR VE VRAŽNÉM II

Datum: 3. 5. 2022

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022" účelovou dotací ve výši 51.600 Kč.

Vražné

Altán

Datum: 10. 3. 2022

Zahradní altán a mobiliář v areálu IN-LINE dráhy.

Moravskoslezský kraj

Křtitelnice J. G. Mendela

Datum: 10. 3. 2022

Záměrem projektu je restaurování dochovaných kamenných, kovových a dřevěných částí křtitelnice, ze které byl pokřtěn J. G. Mendel a doplnění chybějící části - středového sloupu.

Moravskoslezský kraj

Expozice Rodný dům J. G. Mendela

Datum: 11. 1. 2022

Projektová dokumentace expozice v Rodném domě Johanna Gregora Mendela.

Moravskoslezský kraj

Aktivní senior ve Vražném

Datum: 11. 1. 2022

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021" účelovou dotací ve výši 60.200 Kč.

IROP

Projekt Autobusové nástupiště zastávky U Hřiště, Vražné

Datum: 11. 7. 2021

Obec Vražné získala registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace  pro projekt Autobusové nástupiště zastávky U Hřiště, Vražné s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016006.

IROP

Záměr realizace projektu Autobusového nástupiště zastávky U hřiště, Vražné

Datum: 11. 7. 2021

Obec Vražné bude na tento záměr podávat žádost o podporu přes MAS Poodří - Výzva č. 14 IROP Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy.

Výsadba zeleně v areálu INLINE dráhy

Výsadba zeleně v areálu INLINE dráhy

Datum: 11. 7. 2021

Podpora byla poskytnuta v rámci NPŽP 9/2019 - 5.4.A.

Rekonstrukce chodníků v obci Vražné

Datum: 11. 7. 2021

Název projektu: Rekonstrukce chodníků v obci Vražné
Prioritní osa : Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Specifický cíl 1.2.: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy   

Odkazy

Obce Mikroregionu Odersko