Menu
Obec Vražné
Vražné

Místní části

Vražné

Obec Vražné vznikla ve své dnešní podobě v roce 1953 sloučením tří, historicky dlouho samostatných obcí Dolní Vražné, Horní Vražné a Hynčice na území stejně nazvaných katastrálních území. Je klasickou obcí moravskoslezského venkova. Dolní Vražné leží na historickém území Moravy (panství fulnecké), Horní Vražné a  Hynčice jsou „ slepým střevem“ Slezska (panství oderské). Je obcí typicky zemědělskou, je krajinou polí s kvalitní půdou. Jde o území Moravské brány, u řeky Odry, zástavba obce lemuje přítok Odry – Vraženský potok.

Vražné má tři místní části, Vražné, Hynčice a Emauzy, žije v nich cca 850 obyvatel. Rozloha celého území obce činí 1521 ha a 2 katastrální území : Vražné u Oder a Hynčice u Vražného. V délce 3,5 km protíná obec těleso dálnice D1 vstupující do Vražného, a tím i do Moravskoslezského kraje z kraje Olomouckého na km 316,6.  Z nevstřícných  dálničních odpočívek  P / 317,9 km a L / 319,1 km je za příznivého počasí skvělý výhled na panoráma Beskyd.

První písemná zmínka o obci, jejíž jména se v běhu staletí na stejném základu měnila i psala, je z roku 1282.

V oblasti s početným německým osídlením do roku 1945 se užívaly německé názvy  ( Groβ/Klein Petersdorf (Dolní/Horní Vražné), Heinzendorf (Hynčice) a Emaus. Obec Vražné byla od roku 1979 do roku 1994 součástí města Odry. Znovu samostatná je od roku 1995. V návaznosti na stavbu dálnice D1 byly v v obou katastrálních úze -mích dokončeny v roce 2015  komplexní pozemkové úpravy. Navržené a již realizo -vané výsadby stromů a keřů vytvořily mimo nové aleje a stromořadí také rozsáhlé biokoridory obohacující fádní lány polí potřebnou zelení. Nové vodní plochy (mokřady a retenční nádrž) doplnily vodní nádrž Pod Emauzy, zaměřenou na sportovní rybolov. V obci je v budově obecního úřadu také pošta, do infrastruktury patří i základní škola Johanna Gregora Mendela a mateřská škola. Pěknou vizitkou obce je rovněž sporto-vní areál s fotbalovým hřištěm. Římskokatolický kostel sv. Petra Pavla byl postaven v letech 1798-9, kdy byl vysvěcen. V tomto kostele na historickém území Moravy byl dne 22. července roku 1822 pokřtěn jménem Johann nejslavnější rodák obce a moravskoslezského venkova, otec genetiky, přírodovědec Johann Gregor Mendel. Narodil se 20. července L.P. 1822 na statku svých rodičů Antona a Rosiny Mendel. V rodném domě (rolnickém statku stojícím ve Slezsku)  je dnes muzeum, a celý sta-tek se po rozsáhlé rekonstrukci stal Návštěvnickým centrem venkovského regionu Moravské Kravařsko. Je kulturní památkou České republiky.

Obec Vražné je členskou obcí dobrovolných svazků obcí (DSO) Region Poodří a Mikroregion Odersko. Leží v turistické oblasti Poodří-Moravské Kravařsko. Rodný dům J.G.Mendela má svého maskota. Je jím Kulihrášek, jedna z postaviček „Pohádkového Poodří“, projektu který oslovil rodiny s dětmi a prospěl rozvoji turismu v dříve téměř neznámé oblasti. Dnes má obec velmi dobrou dopravní dostupnost, díky dálnici D1 – Exit 321 Odry. Přijeďte nás navštívit. Ubytování u Mendela a nenáročné cyklotrasy Oderskem.

VražnéVražné - IN-LINE dráhaVražné - kostel Sv. Petra a Pavla

Hynčice

Hynčice střed - s rodným domem a školou, kterou navštěvoval J.G.Mendel a historickou hasičskou zbrojnicí vystavěnou za finanční podpory J.G.Mendela.
Původně samostatná obec Hynčice (Heinzendorf) je typická svou rozvolněnou zástavbou velkých rolnických statků, na kterých hospodařily v dědictví rodů celé početné rodiny. Pro ně byla zdejší úrodná půda zjevně jedinným zdrojem obživy.  Politická arientace státu v 2. polovině 20. století způsobila rozpad tohoto systému hospodaření a tím i devastaci rozsáhlých usedlostí ve velké většině. Jedním ze zachovalých statků je (ale jen díky celkové rekonstrukci v letech 2005-2007) rodný dům slavného vědce - zakladatele genetiky - J.G.Mendela. Historické území Slezska.

 

HynčiceHynčice - opravená hasičská zbrojnice

Emauzy

Na úpatí Veselského kopce (s televizní retranslační stanicí a 2 stožáry větrnných elektráren) leží osada Emauzy (320m.n.m.), katastrální území Vražné u Oder. Osadu protíná silnice I/47 Bělotín -Odry, níže než zástavba se rozprostírá nevelký 3 ha rybník Pod Emauzy, známý rybářům pro sportovní rybolov. Těsně u rybníku je nevstřícná levostranná dálniční odpočívka Vražné dálnice D 1 . Historické území Slezska.

 

Emauzy

Odkazy

Obce Mikroregionu Odersko