Obsah

Od roku 2010 slouží občanům Vražného také nová Mateřská škola s kapacitou 30 dětí.

 

Mateřská škola a výdejna stravy:
Vedoucí učitelka: Bc. Kristýna Opršalová                                                                      Vražné 222, 742 34                                                                                                                Tel: 556 315 274

Mateřská škola Vražné s přispěním EU

Mateřská škola ve Vražném byla uzavřena v roce 1993 ještě pod správou města Odry. Projekt výstavby nové, moderní mateřské školy byl na základě podané žádosti podpořen Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko dne 20. ledna 2010. Byl registrován pod reg.č. CZ.1.10/4.1.00/03.00660 . Celková výše dotace činila podle rozhodnutí 92,5 % uznatelných nákladů tj. 12 668 253 Kč, z toho prostředky z EU 11.633.746 tj. 85 % uznatelných nákladů.

Zhotovitelem stavby byla firma NOSTA s.r.o. Nový Jičín, stavba byla zahájena 1.3.2010 a stavební práce pokračovaly velmi rychlým tempem. Stavba byla dokončena 30.6.2010, kolaudace stavební části se uskutečnila počátkem července 2010. Vybavení MŠ nábytkem v rámci projektu bylo dokončeno 31.7.2010 a v měsíci srpnu byla MŠ připravována na zahájení provozu k 1.9.2010. Slavnostní otevření se uskutečnilo 27.8.2010 a dne 1.9.2010 byla Mateřská škola uvedena do plného provozu v 1. školním roce 2010 - 2011.

Evropské fondy

Evropské fondy

 

Stránka

  • 1

Mateřská škola Vražné - vstup

Mateřská škola Vražné - vstup

Mateřská škola Vražné - čelní pohled

Mateřská škola Vražné - čelní pohled


Stránka

  • 1