Obsah

Rodný dům Johanna Gregora Mendela

Kulturní památka

Rodný dům Johanna Gregora Mendela je registrovanou kulturní památkou ČR  rejstř.č. 41981/8-1698 .

Od roku 2002 je rozsáhlý původní rolnický statek ve vlastnictví nadačního fondu Rodný dům J.G.Mendela.

V roce 2007 byla dokončena úplná rekonstrukce objektu a zahrady. Návštěvnické centrum venkovského regionu Moravské Kravařsko  ( původní německý historický název Kuhländchen ) zahrnuje muzejní expozici, ubytovnu pro až 45 osob, posluchárnu, společenský sál Velká stodola, výstavní galerie, prodejnu upomínkových předmětů a obecní knihovnu. Kromě prohlídky muzea je centrum využíváno pro pořádání seminářů i školení, přednášek, výstav výtvarného umění,  ale také k pořádání rodinných oslav, svatebních obřadů i hostin, koncertů, společenských akcí venkovského charakteru.

Stránka

Placka (buton) s kokardou - Vydáno v roce 2012, v roce 190. výročí narození Johanna Gregora Mendela .

Placka (buton) s kokardou - Vydáno v roce 2012, v roce 190. výročí narození Johanna Gregora Mendela .

GENETIKA - Dřevěná plastika v zahradě rodného domu. Autor Pavel Vácha.

GENETIKA - Dřevěná plastika v zahradě rodného domu. Autor Pavel Vácha.

Rodný dům - pohled z letadla - Letcký snímek přibližuje rolnický statek prostorově.

Rodný dům - pohled z letadla - Letcký snímek přibližuje rolnický statek prostorově.

Pozvánka na křest knihy - Křest 1. dílu nové knihy o Johannu Gregoru Mendelovi.

Pozvánka na křest knihy - Křest 1. dílu nové knihy o Johannu Gregoru Mendelovi.

Scéna svatebního obřadu - Děje se tak na dvoře statku.

Scéna svatebního obřadu - Děje se tak na dvoře statku.

 

 

 

 

 

 

 


Stránka