Obsah

Občan

DOTOVANÁ VÝMĚNA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA 2016

Informace pro ty z vás, kteří by chtěli ve svém RD vyměnit zdroj vytápění. Tzv. kotlíková dotace bude vyhlášena Moravskoslezským krajem 15.12.2015, příjem žádostí bude 1. - 29.2.2016, první výsledky (přiznané dotace fyzickým osobám) by měly být známy do 31.3.2016. Dotace je procentuelně výhodná. Může činit až 90 % nákladů (max výše nákladů 150 tis Kč) na výměnu klasic-kého kotle na tuhá paliva za přísně předepsané (vyjmenované typy podle SFŽP) kotle s vysokou účinností, vč. tzv. "Mikro" energetických opatření. Další informace na www.vrazne.cz budou zveřeňovány postupně. 
Sledujte také portály: www.lokalni-topeniste.cz a www.sfzp.cz.