Obsah

Veřejná zakázka na „Oprava sociálního zázemí na Základní škole Vražné“.

Typ: ostatní
Zastupitelstvo obce Vražné schválilo na svém 9. zasedání zadání veřejné zakázky na „Oprava sociálního zázemí na Základní škole Vražné“.

Podmínky a kritéria pro výběr dodavatele jsou specifikovány v Zadávacích podmínkách. Obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy. Zadavatel umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na profilu zadavatele na adrese: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=oprava-socialniho-zazemi-na-zakladni-skole-vrazne

Nabídku požadujeme zpracovat v písemné formě a doručit v zalepené obálce označené názvem akce

„Oprava sociálního zázemí na Základní škole Vražné“

 a textem  „neotvírat““ nejpozději do 04.06.2020 do 13:00 hod. na adresu : obec Vražné, Vražné 37, 742 35 Odry

Zadavatel upozorňuje uchazeče na prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 28.05.2020 na 14:30 hodin se srazem účastníků před budovou Základní školy ve Vražném.

Otevírání obálek se uskuteční dne 04.06.2020 v 13:30 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě ve Vražném.


Vytvořeno: 25. 5. 2020
Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 15:36
Autor: Správce Webu