Obsah

Veřejná zakázka na „Oprava hasičské zbrojnice ve Vražném“.

Typ: ostatní
Zastupitelstvo obce Vražné na svém 9. zasedání schválilo zadání veřejné zakázky na „Oprava hasičské zbrojnice ve Vražném“.

Podmínky a kritéria pro výběr dodavatele jsou specifikovány v Zadávacích podmínkách. Obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy. Zadavatel umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na profilu zadavatele na adrese 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=oprava-hasicske-zbrojnice-ve-vraznem

kde si může každý dodavatel stáhnout kompletní dokumentaci mající vztah k této zakázce.

Nabídku požadujeme zpracovat v písemné formě a doručit v zalepené obálce označené názvem akce

„Oprava hasičské zbrojnice ve Vražném“

 a textem  „neotvírat““ nejpozději do 04.06.2020 do 13:00 hod. na adresu :
obec Vražné
Vražné 37
742 35 Odry

Zadavatel upozorňuje uchazeče na prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 28.05.2020 na 15:30 hodin se srazem účastníků před budovou Hasičské zbrojnice č.p. 180 ve Vražném.

Otevírání obálek se uskuteční dne 04.06.2020 v 14:00 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě ve Vražném.


Vytvořeno: 25. 5. 2020
Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 15:36
Autor: Správce Webu