Obsah

Sledujte kvalitu vody ve studni! Vyhnete se zdravotním komplikacím

Typ: ostatní
Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou nadílku. Po jarním tání je potřeba zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme.

Moravskoslezský kraj byl v průběhu letošní zimy opakovaně zasypán slušnou dávkou sněhu. Ten může kromě komplikací v dopravě přicházejících bezprostředně v momentu, kdy se snese na zem, po roztání způsobit problémy taky těm, kteří místo vodovodu pro veřejnou potřebu využívají jako pitnou vodu tu ze své studny.

Tání stejně jako například prudké deště a následné povodně vede k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních vodních zdrojů. Proto je s koncem zimy a po tání sněhových zásob nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich. Prioritou pro odpovídající péči o kvalitu vody ve studni je předcházení zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny.  Při posuzování kvality vody ve studni a její ne/vhodnosti pro konzumaci není odpovědné spoléhat pouze na vlastní smysly. Ty nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit. Vyplatí se spolehnout se na odborné laboratorní rozbory.

stejně jako po prudkých deštích, po povodních, nebo při suchu zkontrolovat

Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Otočíme kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté většině případů ve velmi dobré kvalitě. A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Tento komfort, který chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa vůbec samozřejmý není. Česká republika stále žije přes opakované upozorňování na zhoršující se situaci během suchých period (například v letech 2015 – 2019) ve valné většině svých oblastí ve vodním blahobytu.
Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby pravidelně sledovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví. V současné pandemické situaci, kdy má řada lidí oslabenou imunitu to platí o to víc.

Společnost Vodotech doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných zdrojů.
Argument uživatelů, že není potřeba vodu ze  zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové vlastnosti, neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí.  Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem, mohou nastat zdravotní komplikace.  A tato rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více vody z okolí. Tedy právě v obdobích blížícího se jara, nebo vydatných přívalových srážek.

Při prvním rozboru zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.

„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí – 
možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je možné využít kvalitní filtry

Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz

lSledujte kvalitu vody ve studni


Vytvořeno: 25. 3. 2021
Poslední aktualizace: 25. 3. 2021 08:58
Autor: Správce Webu