Obsah

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ od 1. ledna 2020

Typ: ostatní
POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ od 1. ledna 2020

Čipování psů upravuje novela ze dne 16. 8. 2017, kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb., § 4, ve kterém se doplňuje odstavec:

Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu EU o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu *65, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Čipované psy z naši obce bude možno zapsat do registru na OÚ Vražné.

*65 Čl. 17 odst. 1 nařízení EU a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.


Vytvořeno: 21. 10. 2019
Poslední aktualizace: 21. 10. 2019 10:37
Autor: Správce Webu