Obsah

Obnova bývalého hřiště u drůbežárny - dnes Vraženská fazole

Typ: ostatní
Výsadba stromů v areálu "Vraženské fazole"

V uplynulých dvou měsících proběhlo v areálu „Vraženské fazole“ mnoho změn. Zemní stroje a další technika provedla návoz zeminy a srovnání terénu, úklid porostu a náletových dřevin provedli zaměstnanci obce. Nyní je celý areál obklopen bezmála 40 ti kusy okrasných stromů. Aby celá tato akce výsadby nebyla financována pouze z rozpočtu obce Vražné, bylo zažádáno o dotaci z fondu SFŽP, která v únoru byla akceptována a měla by pokrýt poměrně velký díl těchto finančních prostředků (o konkrétních číslech budeme informovat po vyúučtování dotace). K získání dotace bylo ale nutné splnit celou řadu požadavků tohoto dotačního titulu, jako např. vypracování odborného posudku, musí se jednat o výsadbu místních druhů a stanovištně vhodných stromů, zajištění odborného dohledu, zajištění závlahy, výsadbu „vlastními silami“ – komunitní výsadbu, a mnoho dalších.

Protože výsadba stromů v ochranných pásmech inženýrských sítí není možná, volbě místa pro umístění stromů na dané lokalitě předcházel průzkum umístění sítí technického vybavení, následně byly vytyčeny vodovodní sítě, plynárenské zařízení a byly zaměřeny hranice pozemku.
Požadavkem obce při vypracování posudku na výběr dřevin byly esteticky vhodné dřeviny do areálu určeného pro odpočinek, rekreaci a sport s minimálními nároky na údržbu a s minimální zátěží sousedních pozemků. Celý areál byl posouzen s ohledem na provozní bezpečnost. “Při výběru taxonů pro výsadbu na předmětnou plochu byl zohledněn charakter přirozených porostů v blízkém okolí a charakter kulturní krajiny. Je vhodné využívat, a také jsou navrženy k výsadbě, druhy odpovídající přirozené dřevinné skladbě příslušného regionu (včetně vzácnějších druhů).”
Vlastní realizace spočívala v přípravě a vysoutěžení veřejné zakázky na dodavatele navržených dřevin v kořenových balech v obvodu kmínků 12 – 14 cm a v konkrétní “komunitní” výsadbě. Původní představu o společné výsadbě obyvatel obce Vražné, kdy by si každý dobrovolník mohl zasadit svůj vlastní strom, nebylo možné dodržet díky vyhlášenému krizovému stavu a s ním spojenými opatřeními. Proto nebyla výsadba veřejná a byla realizována zaměstnanci a dobrovolníky obce Vražné při dodržení platných opatření a operativního požadavku SFŽP.
Kmeny jsou rovněž chráněny proti korní spále, ohryzu a okusu. Co se týká případného řádění vandalů, kteří by stromy poničili, by obec musela každý strom nahradit, což by se odrazilo na výdajích obce, a tím bychom na to doplatili my všichni. Musíme se také připravit na vypořádání se se suchem, které ohrožuje vzrůst našich krásných nových stromů.

Projekt je registrován v iniciativě "Sázíme budoucnost":https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/Vysadba-zelene-v-arealu-Vrazenske-fazole


Vytvořeno: 18. 5. 2020
Poslední aktualizace: 18. 5. 2020 14:23
Autor: Správce Webu