Obsah

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.


Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcích, které budou organizovány na území obce i v sousedních obcích.

 

O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Vražné na období 2018 - 2022  z 5. - 6. 10. 2018 :
Mácha Alois 41 
Křenek Pavel 41 
Kučák Jaroslav 55 
Lašák Ladislav 62 
Černický Drahomír 48 
Šuba Jiří 37 
Lazecký Vladan Ing. Mgr. 30 
Grzegorzová Gabriela Ing. 42 
Kaňuščák Lukáš Bc. 30
_______________________________
pozn.: bez pořadí podle hlasů

 

 

 

Aktuality

Projekt Autobusové nástupiště zastávky U Hřiště, Vražné

Obec Vražné získala registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace  pro projekt Autobusové nástupiště zastávky U Hřiště, Vražné s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016006. Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ze zdrojů EU. Obec podala žádost o podporu v rámci 14.výzvy s názvem „MAS Regionu Poodří - IROP - Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy“, kterou vyhlásila MAS Regionu Poodří, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Poodří - přívětivý region" na období 2014 – 2020“ .

Projekt Autobusové nástupiště zastávky U Hřiště, VražnéProjekt Autobusové nástupiště zastávky U Hřiště, Vražné

Záměr realizace projektu Autobusového nástupiště zastávky U hřiště, Vražné

Cílem projektu je vybudování zastávek U hřiště, včetně navazujícího chodníku a přechodu pro chodce mezi zastávkami. Projektem dojde ke zvýšení bezpečnosti v tomto místě a úpravě zastávek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Plánovaná realizace projektu: 2021

Obec Vražné bude na tento záměr podávat žádost o podporu přes MAS Poodří - Výzva č. 14 IROP Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy.

MAS Poodří

Výsadba zeleně v areálu INLINE dráhy

Podpora byla poskytnuta v rámci NPŽP 9/2019 - 5.4.A.

Publicita

Fazole

Fazole

Rekonstrukce chodníků v obci

Název projektu : Rekonstrukce chodníků v obci Vražné   Prioritní osa :      Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Specifický cíl 1.2. : Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy        Hlavním cílem projektu je rekonstrukce chodníků podél komunikací I/47 a III/04732 v obci Vražné. Projektem bylo rekonstruováno 539 m chodníků a nástupiště autobusové zastávky čímž dojde k zpřístupnění chodníků osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, a ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Vražné. Cílovou skupinou jsou občané obce Vražné, návštěvníci a osoby do obce dojíždějící. Celkové náklady na vybudování chodníkového tělesa tvořily 3.647.430,- Kč. Projekt byl podpořen z programu Integrovaného regionálního operčního programu. Výše dotace činila 90% ze spůsobilých výdajů, tj. 3.282.687,- Kč.

  Chodníky                                

 

Informace všem :

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VRAŽNÉ                          vstoupil v platnost dne 12. 10. 2018

obec Vražné

 

KATALOG  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB NA  ODERSKU (VERZE 2018)

urad-2/zivotni-situace/

*****************************************************
Přinášíme Vám listovací elektronickou verzi nové reprezentativní knihy vydané firmou CBS Zlín

N O V O J I Č Í N S K O   Z   N E B E

http://www.malovanemapy.cz/listovace/novojicinsko/

 

120 let Poštovního úřadu Vražné v roce 2014

Poštovní úřad Vražné byl zřízen za C.K. Rakousko-Uherska v roce 1894 pod názvem Postamt Groß Petersdorf bei Zauchtel.

Prvním "poštmistrem" (listonošem, poslem, doručovatelem) byl zdejší rodák Ferdinand Teichmann, a to až do roku 1913. Poštu přebíral na železniční zastávce Mankovice, na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou. Trať byla zprovozněna v roce 1891.

Od roku 2014 provozuje poštovní přepážku obec Vražné jako PARTNER České pošty.

Pošta v obci Vražné tak přetrvává dále.

                      Česká pošta - logo

24. 6. - 9. 7. 2021

Nařízení města Odry

Úřední deskaZobrazit více

21. - 29. 6. 2021

Pozvánka na 17. jednání VH MO

Úřední deskaZobrazit více

17. 6. 2021

DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!

AktualityZobrazit více

17. 6. 2021

Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2020

Úřední deskaZobrazit více

7. 6. 2021

Zpravodaj 6/2021

2021Zobrazit více