Obsah

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.


Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcích, které budou organizovány na území obce i v sousedních obcích.

 

O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

Pozvánka na semináře v rámci 2. – 4. vyhlášené Výzvy  Operačního programu Zaměstnanost MAS Regionu Poodří, z.s.

Semináře se uskuteční v těchto termínech:

24.3.2017 – 09:00 – 11:00 hodin – Výzva č. 2 – Sociální služby

24.3.2017 – 11:00 – 13:00 hodin – Výzva č. 3 – Sociální podnikání

30.3.2017 – 13:00 – 15:00 hodin – Výzva č. 4 – Zaměstnanost

Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete také na webu MAS Regionu Poodří: www.mas.regionpoodri.cz,  

odkaz přímo na výzvy č. 2 – 4: http://mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/op-zam/vyzvy

 

Aktualizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Odry
V ORP Odry probíhá tvorba Místního akčního plánu pro území správního obvodu ORP Odry (dále jen MAP) s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách rostřednictvím spolupráce místních aktérů vzdělávání spočívající například v plánování partnerských aktivit, společném vzdělávání či informování.

Řešenými tématy MAP pro ORP Odry jsou:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

V současné době probíhá aktualizace MAP pro ORP Odry. Jakákoliv škola či vzdělávací subjekt na území ORP Odry může předložit svůj požada-vek, který má vazbu na řešená témata MAP, na za-řazení investice do MAP ORP Odry.

V případě zájmu vyplňte, prosím, projektovou fichi, která je k dispozici na webu města Oder – záložka Projekty a plánování – MAP ORP Odry – Aktualizace MAP.
Pro zařazení Vašich návrhů do příští aktualizace vyplněnou fichi podepsanou zřizovatelem zašlete do 13. 4. 2017 na Městský úřad Odry, Odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry a zároveň elektronicky na e-mail bacova@odry.cz.

Odbor rozvoje města MěÚ Odry

 

 

Aktuality

ZNAČENÍ POPELNIC ČÁROVÝMI KÓDY

Aktualita 21417

Přinášíme Vám listovací elektronickou verzi nové reprezentativní knihy vydané firmou CBS Zlín

N O V O J I Č Í N S K O   Z   N E B E

http://www.malovanemapy.cz/listovace/novojicinsko/

 

120 let Poštovního úřadu Vražné v roce 2014

Poštovní úřad Vražné byl zřízen za C.K. Rakousko-Uherska v roce 1894 pod názvem Postamt Groß Petersdorf bei Zauchtel.

Prvním "poštmistrem" (listonošem, poslem, doručovatelem) byl zdejší rodák Ferdinand Teichmann, a to až do roku 1913. Poštu přebíral na železniční zastávce Mankovice, na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou. Trať byla zprovozněna v roce 1891.

Od roku 2014 provozuje poštovní přepážku obec Vražné jako PARTNER České pošty.

Pošta v obci Vražné tak přetrvává dále.

                      Česká pošta - logo

28. 4. 2017

Představení Zdeňka Izera

Kalendář akcíZobrazit více

21. 4. 2017

Přechod na digitální vysílání DVB-T2

AktualityZobrazit více

21. 4. 2017

ZNAČENÍ POPELNIC ČÁROVÝMI KÓDY

AktualityZobrazit více

20. 4. - 31. 12. 2017

Region Poodří Rozpočtové opatření č. 1-2017

Úřední deskaZobrazit více

11. 4. 2017

3. května - nový termín schůze k čištění odpadních vod RD v obci.

AktualityZobrazit více